aplinkos apsauga

aplinkos apsauga
aplinkos apsauga statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Priemonės ir kontrolė siekiant išvengti žalos aplinkai ir aplinkos būklės blogėjimo, taip pat palaikyti gyvųjų išteklių ekologinę pusiausvyrą. atitikmenys: angl. environmental protection pranc. protection de l'environnement šaltinis STANAG 2545 „NATO aplinkos apsaugos terminų aiškinamasis žodynas“

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • aplinkos apsauga — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar padarinių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aplinkos apsauga — statusas T sritis chemija apibrėžtis Aplinkos apsaugojimas nuo nepalankių procesų, produktų ar paslaugų poveikio. atitikmenys: angl. protection of the environment rus. охрана окружающей среды …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • aplinkos apsauga — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Teisinių, technologinių, techninių, biologinių ir kitų priemonių sistema, padedanti derinti gamtos išteklių naudojimą su gyvųjų organizmų ir žmogaus aplinkos saugojimu. atitikmenys: angl.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • jūros aplinkos apsauga — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Jūros aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar padarinių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • kompleksinė aplinkos apsauga — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Teisinių, technologinių, techninių, biologinių ir kitų priemonių visuma, padedanti derinti gamtos išteklių naudojimą su gyviesiems organizmams ir žmogui gyventi tinkamos aplinkos išsaugojimu.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • aplinkos apsaugos standartas — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Nustatyta tvarka parengtas ir patvirtintas dokumentas, kuriame nustatomos bendrosios aplinkos apsaugos taisyklės, bendrieji principai ar charakteristikos. atitikmenys: angl. environment… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aplinkos atkūrimo priemonės — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Veiksmai, įskaitant žalos mažinimo ir laikinąsias priemones, kuriais nustatyta tvarka iki pradinės būklės atkuriama pažeista aplinka, jos elementai ir (arba) pablogėjusios jų funkcijos arba… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aplinkos stebėsena — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Sistemingas aplinkos, jos elementų būklės ir kitimo stebėjimas, antropogeninio poveikio vertinimas ir prognozė. atitikmenys: angl. environmental monitoring rus. слежение за сстоянием качества …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aplinkos apsaugos normatyvas — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Nustatyta tvarka įteisinta ūkinės ar kitos veiklos leidžiamo poveikio aplinkai reikalavimų skaitinė ar loginė išraiška. atitikmenys: angl. environment protection norm rus. норматив охраны… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aplinkos tarša — statusas Aprobuotas sritis aplinkos apsauga apibrėžtis Natūralių ir nenatūralių medžiagų, preparatų, organizmų, įskaitant mikroorganizmus, išmetimas, išleidimas, paskleidimas į aplinką dėl žmonių veiklos, sukeliantis žalą aplinkai. atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”